Chrześcijaństwo na świecie

www.pomosty-dolnyslask.pl

Obecnie to ciągle największa religia, której wyznawcami jest ponad trzydzieści procent ludności.

Podobnie jak we wszystkich innych religiach nie uda się nigdy dokładnie sprecyzować liczby wyznawców, bo wierni przychodzą i odchodzą do różnych wyznań.

W chrześcijaństwie wyróżnia się bardzo dużo wyznań, ale najstarszymi są katolicyzm i prawosławie.

Trzecim wielkim nurtem chrześcijańskim jest protestantyzm z wyznaniem luterańskim, anglikanizmem i kalwinizmem.

Wśród wielu chrześcijańskich wyznań istnieją takie, które nie uznają innych kościołów.

Są jednak tacy chrześcijanie, którzy widzą w innych wyznaniach pewne wartości i poważają je.

Nawet próbują z nich czerpać i konsekwentnie nakłaniają do współpracowania, rozpowszechniając tym samym ideę ekumenizmu.

Najliczniejszą grupą religijną tutaj są katolicy i to oni właśnie mają ogromne zasługi w propagowaniu i praktykowaniu ekumenizmu na świecie.

Wszyscy chrześcijanie wierzą w Boga i zmartwychwstanie prowadzące ich do zbawienia.

http://www.aco.com.pl/produkty/inspiro