Chrześcijaństwo na świecie

www.dreamup.pl

Obecnie to ciągle największa religia, której wyznawcami jest ponad trzydzieści procent ludności.

Podobnie jak we wszystkich innych religiach nie uda się nigdy dokładnie sprecyzować liczby wyznawców, bo wierni przychodzą i odchodzą do różnych wyznań.

W chrześcijaństwie wyróżnia się bardzo dużo wyznań, ale najstarszymi są katolicyzm i prawosławie.

Trzecim wielkim nurtem chrześcijańskim jest protestantyzm z wyznaniem luterańskim, anglikanizmem i kalwinizmem.

Wśród wielu chrześcijańskich wyznań istnieją takie, które nie uznają innych kościołów.

Są jednak tacy chrześcijanie, którzy widzą w innych wyznaniach pewne wartości i poważają je.

Nawet próbują z nich czerpać i konsekwentnie nakłaniają do współpracowania, rozpowszechniając tym samym ideę ekumenizmu.

Najliczniejszą grupą religijną tutaj są katolicy i to oni właśnie mają ogromne zasługi w propagowaniu i praktykowaniu ekumenizmu na świecie.

Wszyscy chrześcijanie wierzą w Boga i zmartwychwstanie prowadzące ich do zbawienia.

pręty walcowane wynajem maszyn budowlanych Poznań