Energetyka

Recykling

Recykling (ang. recykling) jest jedną z najważniejszych prób ochrony naszego środowiska naturalnego. Śmieci, które można powtórnie wykorzystać podlegają recyklingowi. Jego podstawową zasadąjest maksymalizacja