Luteranizm

Wszystko zaczęło się od 95 tez, które Marcin Luter zawiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Działo się to w XVI wieku, ale efekty reformatorskiej działalności Lutra istnieją do dzisiaj. Na całym świecie istnieją wspólnoty wiernych, dla których luteranizm jest jedyną religią i drogą w życiu. Ogromna ich liczba, bo około 40 milionów, zamieszkuje kontynent europejski, są też w Azji, Afryce i Ameryce, razem stanowią około 80milionową wspólnotę luterańską.

Nie sposób pominąć Szwecji, w której luteranizm rozwijał się od samego początku w bardzo dobrych warunkach. Wpływ na to mieli z pewnością kapłani studiujący w Niemczech, którzy przenieśli na rodzimy grunt nauki Lutra. Obecnie Kościół Szwecji spełnia niezwykle ważną rolę w prowadzeniu dialogu między kościołami różnych wyznań. Ma duże zasługi w propagowaniu ekumenizmu tak istotnego dla współczesnych chrześcijan.

Luteranizm jest religią bardzo ściśle związaną z państwem, jego wyznawcy mają obowiązek płacenia składek, z których potem Kościół dostaje pewne kwoty.

produkcja betonu warszawa www.aktualne-mapy.com.pl