Luteranizm

Wszystko zaczęło się od 95 tez, które Marcin Luter zawiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Działo się to w XVI wieku, ale efekty reformatorskiej działalności Lutra istnieją do dzisiaj. Na całym świecie