Recykling

Recykling (ang. recykling) jest jedną z najważniejszych prób ochrony naszego środowiska naturalnego. Śmieci, które można powtórnie wykorzystać podlegają recyklingowi. Jego podstawową zasadąjest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy jak najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Czy rzeczywiście opłaca się ponownie wykorzystywać odpadki? Oczywiście! Modyfikacją surowców wtórnych ograniczamy wykorzystanie surowców naturalnych.

Odzyskiwanie i przetwarzanie zmniejsza ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców wtórnych, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Co nadaje się do ponownego przetworzenia? Prawie wszystko. Śmieci, które są z twojego gospodarstwa domowego powinieneś wyrzucać tylko do odpowiednio oznakowanych pojemników, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. Pamiętaj, że śmieci, które nadają się do powtórnego przetworzenia można podzielić na cztery podstawowe grupy: papier, plastik, szkło i metale.

nadruk flexograficzny sprzedaż gazu ziemnego