Religia

Luteranizm

Wszystko zaczęło się od 95 tez, które Marcin Luter zawiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Działo się to w XVI wieku, ale efekty reformatorskiej działalności Lutra istnieją do dzisiaj. Na całym świecie

Prawosławie

Po rozłamie w kościele chrześcijańskim narodziła się nowa religia nazwana prawosławiem. Większość z nas kojarzy ją z ikonami i cerkwiami zwłaszcza, że wyznawcy prawosławia