Rodzaje gazu ziemnego

Gaz ziemny jest mieszanką etanu, metanu i propanu, czyli gazowych węglowodorów. Ze względu na procentowy skład tych związków można wyróżnić kilka typów gazu ziemnego.

Każdy z nich, poza tymi trzema podstawowymi związkami, będzie także zawierał pewne ilości azotu, wodoru, dwutlenku węgla, siarkowodoru, argonu czy też helu. Ze względu na miejsce wydobycia można wyróżnić gaz ziemny wulkanicznych (jest to gaz całkowicie niepalny), gaz błotny (jego podstawowym składnikiem jest metan) oraz gaz właściwy (występuje on wspólnie z ropa naftową).

Ze względu na skład gazu ziemnego wyróżnia się jego trzy główne typu. Gaz mokry, czyli pierwszy z nich, charakteryzuje się tym, że obok metanu występuje w nim dużo wyższych węglowodorów.

Można wyróżnić też gaz chudy, który składa się aż w 90 procentach z metanu. Ostatnim typem jest gaz kwaśny, którego skład jest w dużym stopniu zanieczyszczony siarką.

Procentowym składem wszystkich tych typów gazu ziemnego można manipulować w procesie przetwarzania. Wówczas niektóre pierwiastki i związki są z gazu usuwane, inne dodawane.

https://etak.eu/pl/menu/transformatory-jednofazowe-198.html