Trzymać się planu

www.polskieczesci.pl

W kontekście organizacji czasu pracy szalenie istotnym elementem jest planowanie. Kilka tekstów wcześniej wspomnieliśmy, że ma ono bardzo duże znaczenie.

Plan jest ważny zarówno dla zespołów pracujących stacjonarnie, ale także dla ludzi parających się pracą zdalną. Gdy wszystko jest precyzyjnie zaplanowane, można krok po kroku realizować kolejne elementy aż na końcu okaże się, że całość jest gotowa.

Menadżer kierujący swoimi ludźmi powinien być mistrzem planowania i odpowiednio rozdzielać zadania między poszczególne osoby. Jeśli mamy możliwość samodzielnie organizować sobie czas, także powinniśmy skupić się na planowaniu.

Warto zaczynać od niego każde kolejne zadanie, dotyczy to również zleceń realizowanych podczas pracy zdalnej. Trzeba ułożyć sobie schemat, wedle którego będziemy działać.

Grunt to być konsekwentnym i podchodzić do planu jako do wyznacznika kolejnych kroków, a nie do jednej z opcji. Dyscyplina jest konieczna, jeśli plan ma być czymś więcej niż teoretycznym zapisem.

Efekty takiego podejścia uwidocznią się bardzo szybko.

Toolmex rawi met