Dostęp do routera

www.ardleywithfewcott.com

Połączenie z Internetem przez kabel powoli odchodzi w zapomnienie. Coraz popularniejsze i częściej stosowane, także w małych gospodarstwach domowych, są połączenia Wi-Fi. Z jednej strony to większa wygodna dla użytkowników, z drugiej jednak to większe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli bezprzewodowa sieć jest niewłaściwie użytkowana i nie posiada zabezpieczeń.

Z siecią Wi-Fi łączy się bezprzewodowo tzn., że każdy użytkownik komputera, który znajduje się w określonym zasięgu od routera może się do niego podłączyć. Dlatego też ważne jest, by zabezpieczać ten dostęp za pomocą hasła.

Jeżeli dostęp do twojej sieci będzie otwarty, to każdy będzie mógł z niej korzystać, co wiąże się z wieloma zagrożeniami. Każde przestępstwo popełnione w sieci jest łatwe do wykrycia, osobę, która się go dopuściła rozpoznaje się po numerze IP. W sytuacji, gdy ktoś podłączy się pod twoją sieć i np.

będzie rozsyłał spam ze szkodliwym oprogramowaniem droga do przestępcy będzie krótka – wystarczy numer IP. W tym przypadku policja zapuka jednak nie do drzwi tego, który rzeczywiście dopuścił się przestępstwa, ale tego, kto jest właścicielem routera.