Jak otrzymać zgodę na przesyłanie informacji handlowych?

Personalizowane naklejki i etykiety https://booklet.pl/produkty-i-rozwiazania/19-personalizowane-naklejki-i-etykiety

W świetle polskiego prawa przesyłanie niezamówionych informacji handlowych jest możliwe tylko wtedy, jeśli ich adresat wcześniej wyrazi na to zgodę. Może mieć ona formę zawarcia bezpośredniej umowy lub kliknięcie twierdzącej odpowiedzi na odpowiednio sformułowane zapytanie. Jak uzyskać tego typu zgodę, by nasze działania były całkowicie zgodne z prawem? Dość popularnym jest umieszczanie odpowiedniego aneksu w umowie zawieranej z klientem lub dodatku do regulaminu podczas zakładania konta na wybranym serwerze.

Taka informacja musi być odpowiednio wyodrębniona. Nie może być ukryta między innymi warunkami umowy czy punktami regulaminu. Warto jednak wiedzieć, że w żadnej z tych sytuacji zgoda na otrzymywanie informacji handlowych nie może być warunkiem koniecznym do spełnienia.

Odmowa zawarcia umowy lub założenia odpowiedniego konta z powodu braku zainteresowania mailową ofertą jest nielegalna. Istnieje również możliwość przesłania na adres e-mailowy odbiorcy zapytania, czy zgodzi się na otrzymywanie tą drogą ofert handlowych od danej firmy. Zanim je wyślesz, dowiedz się, z jakiego kraju pochodzi odbiorca – to zdecyduje o warunkach, jakie powinna spełniać taka informacja.

http://www.viavac.com/pl/produkty/szklo/125-podnosniki-prozniowe-szklo.html nowoczesny call center telemarketing dla firm