Co zawiera informacja handlowa?

Etykiety energetyczne https://booklet.pl/produkty-i-rozwiazania/36-etykiety-energetyczne Drukarnia Booklet

Definicja informacji handlowej jest dość znacznie zbliżona do tej, którą przypisujemy reklamie. Ma być ona przeznaczona do promowania określonych usług, dóbr lub towarów, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Jej pojęcie jest jednak znacznie szersze, bo odnosi się do wszelkich promocyjnych treści, a nie tylko tych dostarczanych różnorodnym grupom niezdefiniowanych odbiorców za pomocą dowolnych komunikatorów.

W informacji handlowej musi zostać zawarta przede wszystkim wiadomość o tym, jaki podmiot zleca jej rozpowszechnianie. Konieczne jest również umiejscowienie adresów elektronicznych tejże firmy. Nie może również ograniczać się tylko do haseł – powinna zawierać szczegółowy opis form, jakie przybiera działalność promocyjna.

Ma za zadanie nie tylko określać korzyści płynące ze skorzystania z oferty, ale także wyszczególnić warunki, które odbiorca musi spełnić, by czerpać odpowiednie profity. Konieczne jest także zamieszczenie informacji o tym, jak szeroki w przypadku korzystania z oferty jest zakres odpowiedzialności każdej ze stron – zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Ten pierwszy powinien wyszczególnić odpowiednie ostrzeżenia i zastrzeżenia.

viavac