Niezamówiona informacja handlowa

afiliacja

Informacje handlowe mogą być przysyłane zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z istnienia dwóch modeli: „opt-in” lub „opt-out”. W polskim prawie przyjęta jest właśnie ta pierwsza zasada, która uchodzi za znacznie bardziej rygorystyczną.

Stwarza ona dość wąskie możliwości w zakresie przesyłania niezamówionych informacji handlowych. W Polsce podstawowym warunkiem umożliwiającym przesyłanie wiadomości z ofertą danej firmy jest uzyskanie zgody odbiorcy.

Zanim przesyłający skieruje na adres wybranej skrzynki mailowej prezentację zawierającą polecane produkty i atrakcyjne promocje, najpierw musi przesłać zapytanie, czy adresat zgadza się na otrzymanie tego typu przesyłki. Ważne jednak, by taka wiadomość nie zawierała w sobie już treści reklamowych.

Powinna zostać w niej wskazana nazwa firmy oraz branża w jakiej funkcjonuje. Przyzwolenie na otrzymanie oferty handlowej stanowi również dobrowolne wpisanie swojego adresu na odpowiednią listę mailingową – samodzielnie lub podczas zawierania umowy.

Jeśli jednak ktoś twierdzi, że podanie adresu e-mail w celu otrzymywania informacji jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia, wiedz, że jest to działanie nielegalne.

Na stronie - customer service Kroma